Školy děti přetěžují. Kdy přijde změna?

Už dlouho se mluvilo o reformě českého školství. Vynuceně k němu došlo letos, některé prvky ale stále nefungují dostatečně dobře. Co školy aktuálně trápí?

Distanční výuka je stále na pořadu dne. Ne všichni se totiž mohou vrátit do školních lavic. Navíc není jisté, jestli nebude potřeba školy ještě jednou uzavřít. Některým žákům ale studium na dálku nevyhovuje.

Učitelé žáky přetěžují

Digitalizace výuky musela proběhnout rychle a na koleni. Během několika měsíců se sice některé procesy vyladily, stále ale zůstávají nedořešené problémy. Jedním z nich je i přetěžování studentů. Podle České školní inspekce totiž přetěžování studentů velkým množstvím učiva v tuto chvíli představuje nejpalčivější problém pro českou výuku.

Ministerstvo přitom už v průběhu jara vydalo příručku, podle které se měli učitelé během distanční výuky řídit. Ne všichni si ji ale vzali k srdci. Některé školy zatím neomezily objem učiva, jak jim to ministerstvo doporučilo. Zvlášť u maturitních oborů a ročníků, kde je letos velký tlak na doladění neprobrané látky z minulého ročníku.

Problém v učitelích

Závěr nové zprávy České školní inspekce ale vyznívá poměrně pozitivně. A to i přesto, že se stále nepodařilo vymýtit některé problémy. Mezi ty patří například dovednosti učitelů v online prostoru. I na tomto poli ovšem došlo oproti minulému školnímu roku k výraznému zlepšení. Podle zprávy ale učitelé nevyužívali online výuku na plno.

Digitalizace vzdělávání využívala pětina učitelů jen v rozsahu běžného rozvrhu. Podle inspektorů je ale tento postup neefektivní a dlouhodobě neudržitelný. Pětina navíc probírala především nové učivo. Jen dvě pětiny přitom věnovaly nové látce jen polovinu času a zbytek opakování. S přihlédnutím k tomu, jak dopadl poslední školní rok, by přitom bylo namístě některé oblasti dovysvětlit a ty zbytečné možná úplně vypustit.