Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak splnit povinný podíl zaměstnávání OZP

Povinný podíl zaměstnávání OZP (osoby se zdravotním postižením) má každý zaměstnavatel, včetně státního sektoru, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců. Pokud počet zaměstnanců dosáhne počtu 25, měl by jeden z nich, dle ustanovení § 81 zákona, být OZP. Zákon však zohledňuje i zaměstnavatele, kteří nemají možnost nebo nechtějí zaměstnávat OZP. Zaměstnavatelé mohou využít další 2 možnosti, náhradní plnění a odvod do státního rozpočtu. Všechny 3 alternativy může každý zaměstnavatel různě kombinovat.

Podání hlášení o plnění povinného podílu lze také elektronicky prostřednictvím identity občana.

Každý 4 zaměstnanec OZP

Pokud má zaměstnavatel 25 a více zaměstnanců, měli by být 4 % z nich OZP. To znamená na 100 zaměstnanců, 4 OZP.  Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Náhradní plnění

Na webu szzp.cz objeví každý zaměstnavatel široký seznam služeb a produktů, které může libovolně odebírat. Všechny výrobky a služby jsou produkované firmami zaměstnávající OZP (chráněné dílny) nebo OZP pracující jako OSVČ. Náhradním plněním si každý zaměstnavatel může splnit svůj povinný podíl. Kombinací výrobků a služeb „na míru“, kterou Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených (SZZP) nabízí, se může zaměstnavatel vyhnout povinnosti zaměstnávání OZP nebo odvodu do státního rozpočtu.

Finanční odvod do státní pokladny

Povinný podíl zaměstnávání OZP má za úkol integrovat lidé s postižením na trh práce. Navzdory tomu existuje i 3 možnost. Tou je odvod do státního rozpočtu za každého potencionálního zaměstnance OZP, který by měl v organizaci pracovat, ale nepracuje. Odvod činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku.