Investice do budoucnosti pomocí svěřeneckého fondu

Máte majetek, který chcete ochránit a uchovat pro budoucí účely? Pak využijte svěřenský fond. Tento způsob nakládání s majetkem mohou využívat osoby fyzické i právnické.

Co je svěřenecký fond a jak funguje?

Do svěřeneckého fondu se ukládá majetek, jež vyčleňuje jeho zakladatel a který je určený pro konkrétní účely. Výhodou tohoto způsobu nakládání s majetkem je anonymita a žádná formální právní subjektivita. Péčí o majetek je určen pověřený správce, který má za úkol hlídat naplňování účelu fondu, případně rozmnožování majetku. Nárok na majetek má výhradně beneficient, kterého určuje zakladatel fondu. Do fondu lze vložit majetek movitý i nemovitý a založit jej může osoba právnická i fyzická.

Kde lze svěřenecký fond využít?

Je to ideální způsob ochrany majetku a představuje vhodnou formu jeho správy a to jak pro osoby soukromé, tak i podnikající. Další možností jsou pak účely charitativní.

Fyzické osoby svěřenecký fond nejčastěji využívají pro finanční zajištění své rodiny a jejích jednotlivých členů a to jak pro pozdější období, tak i proti případné exekuci nebo lehkovážnému chování jednotlivých členů rodiny.

Právnické osoby zakládají svěřenecké fondy pro zajištění správy a rozdělování majetku společnosti mezi její jednotlivé členy. Někdy to může být i forma zaměstnaneckého benefitu. Je to vhodný způsob ochrany před insolvenčním řízením. Svěřenecký fond nabízí anonymitu vlastnických struktur.

Pokud se fondy používají jako veřejně prospěšné, pak je jejich cílem veřejné blaho. Fondy jsou pak určeny pro obecný prospěch v různých oblastech. Nejčastěji se jedná o kulturu, sport nebo vzdělání.

Jak na založení fondu?

Pokud uvažujete o založení svěřeneckého fondu a hledáte potřebné informace, navštivte stránku alphacitizen.com/cs/, kde naleznete vše na jednom místě. Pomocí formuláře, který naleznete na stránkách společnosti, můžete využít i možnosti nezávazné konzultace.